Održana volonterska akcija uređenja i čišćenja Parka prirode „Beljanska bara“

Beljanska bara , 8. oktobar 2016.

Održana je Volonterska akcija uređenja i čišćenja parka prirode „Beljanska bara“.

Manifestacija je organizovana u saradnji Arhus centra Novi Sad sa Erste bankom, Javnim vodoprivrednim preduzećem „Vode Vojvodine“, opštinom Srbobran i mesnom zajednicom Turija. Akciji su se pridružili i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata, prisutnima se obratio pomoćnik sekretara Dragan Đurica, zatim domaćin predsednik opštine Srbobran Neško Čestić, pomoćnik direktora JVP „Vode Vojvodine“ Aleksandar Kocan, a ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Goran Krnčević.

Odziv je bio izuzetno dobar, a preko 250 volontera učestvovalo je u  uređenju prostora kraj vodenih površina, košenju invazivne vegetacije i sakupljanju otpada.