Održan Prvi nacionalni skup zainteresovanih subjekata i radionica „Ocena ekosistemskih usluga i njihove koristi za zajednicu u izbornom pilot području na slivu Dunava“

Predstavnici pokrajinskog sekretarijata, dr Ratko Bajčetić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara i mr Olivia Tešić, savetnica  su učestvovali  na radionici „Ocena ekosistemskih usluga i njihove koristi za zajednicu u izbornom pilot području na slivu Dunava“ kao zainteresovani subjekt u okviru projekta Danube Floodplain u Srbiji, koju je organizovao Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Radionica je održana na Begečkoj Jami.

Cilj projekta da se na slivu Dunava unapredi upravljanje vodama i smanje rizici od poplava kroz obnavljanje plavnih područja i očuvanja biodiverziteta. Projekat se realizuje u više država Dunavskog sliva, na pet pilot lokacija. Izabrana lokacija za ovaj pilot projekat u Srbiji je zaštićeno područje Park prirode “Begečja jama”, kao značajno i reprezentativno staniste velikog broja autohtonih vrsta flore i faune, karakterističnih za nizijska plavna područja. Sprovođenjem ovog međunarodnog projekta, istražiće se i predložiti najbolja rešenja za zaštitu od poplava u interesu lokalnog stanovništva uz istovremeno zaštitu i unapređenje životne sredine.