Okrugli sto : „Čist vazduh – zdravija budućnost“

V.D. pomoćnika pokrajinskog sekretara Dragan Đurica prisustvovao je 04. juna 2019. godine Konferenciji Životna sredina ka Evropi „“ koji se kao zvaničan događaj organizuju Ujedinjene Nacije u sklopu održavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je zagađenje vazduha u svetu u okviru čega se nizom akcija i diskusija sugeriše na doprinos u smanjenju zagađenja vazduha.

Dragan Đurica je u okviru svoga izlaganja istakao da se u mreži, za merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha kojom upravlja Pokrajinski sekretatrijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, sprovodi kontinuirani monitoring kvaliteta vaduha već deset godina i da je do danas bilo mnogo izazova u radu, kada je u pitanju sticanje iskustva zaposlenih a takođe i u unapređivanju i optimizaciji same mreže i opreme. Vazduh je globalni problem čije zagađenje ne poznaje granice pa smo upravo iz tog razloga i svedoci da se sa ovim problemom suočavaju i najrazvijenije države u Evropi i Svetu. Zagađenje je takođe veliki problem sa aspekta uticaja na prirodu, na životnu sredinu a sve više uzročnik hroničnih bolesti i smrtnosti ljudi, pogotovo najugroženijih grupa, dece i starih. Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji predstavlja veliki izazov u pogledu kvaliteta merenja, donošenja mera za smanjenje zagađenja i tema koja svakako zahteva svakodnevni i konkretan međusektorski rad i saradnju zaključio je Đurica.

Okruglom stolu i diskusiji koju su organizovali Ujedinjene Nacije, strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i Privredna komora Srbije, pored Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine RS, Agencije za zaštitu životne sredine, Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije, Instituta i zavoda za javno zdravlje u Srbiji, predstavnici fakulteta kao i predstavnici gradova i opština.