OTVARAJUĆA KONFERENCIJA PROJEKTA – „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“

U petak, 28. maja 2021. godine, u hotelu „Srem“ u Sremskoj Mitrovici, održana je Otvarajuća konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Otvarajuća konferencija je bila prilika da se na svečan način obeleži početak saradnje na zajedničkim projektnim aktivnostima.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine skup je pozdravila podsekretarka Brankica Tabak rečima podrške za uspešnu realizaciju. Ispred projektnih partnera obratili su se Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Dragan Mijović, pomoćnik direktora i glavni republički urbanističko – građevinski i ekološki inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske, Banja Luke i Predrag Ilić, direktor Javne naučnoistraživačke ustanove Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke ističući institucionalni i regionalni značaj projekta za svakog partnera.

Nemanja Erceg, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i menadžer projekta predstavio je značaj projekta, projektne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti tokom projekta i istakao značaj projekta za podizanje kapaciteta administracije i inspekcije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 meseci, do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili maksimalno 439.345,71 EUR. Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine
  2. Povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine
  3. Poboljšani sistem monitoringa životne sredine
  4. Poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama