Podaci o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 1SUA-Subotica za 2020. godinu

Ovde možete pogledati podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 1SUA-Subotica

2020. godina

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 18.12.2020-7.1.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 27.11.2020-17.12.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 6.11.2020-26.11.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 16.10.2020-5.11.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 25.9.2020-15.10.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 4.9.2020-24.9.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 14.8.2020-3.9.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 24.7.2020-13.8.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 3.7.2020-23.7.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 12.6.2020-2.7.2020.

Izveštaj masene koncentracije i sadržaj PM10 – 22.5.2020-11.6.2020.