Pokrajinski sekretar Vladimir Galić o stanju životne sredine za RTV sa Novosadskog sajma LORIST

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić govorio je u specijalnoj emisiji RTV sa sajma LORIST o aktivnostima koje pokrajinski sekretarijat preduzima u pogledu kontrole postupanja sa otpadom, o stanju životne sredine na osnovu rezultata monitoringa koji se kao zakonska obaveza sprovodi u okviru redovnih aktivnosti sekretarijata ali i o informacionom sistemu u okviru kojeg je u minulom periodu izrađen Geoportal prostornih podataka AP Vojvodine.

Sekretar se takođe osvrnuo i na zaštitu prirode kao i na akciju “Za čistiju Vojvodinu” u junu ove godine a koja je sprovedena u saradnji sa građanima i predstavnicima jedinica lokalne samouprave ali i najavio još jednu inicijativu za početak novembra kada bi se sprovela akcija ozelenjavanja u Pokrajini.

O svim aktivnostima o kojima je govorio a koje su svakako i u skladu sa usvojenom Dekleracijom o zaštiti životne sredine u Skupštini APV možete pogledati u videu u nastavku