Ponovni javni uvid u NPPPPN predela „Vršačke planine“ i izveštaj o strateškoj proceni uticaja NPPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu za deo u kojem su ozvršene promene planskog rešenja

Ponovni javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 15 dana, od 29.05.2020. godine do 12.06.2020. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 17.06.2020. godine u Novom Sadu, u zgradi Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, u Plavom salonu u kuli zgrade na 3. spratu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 Novi Sad, sa početkom u 15:00 časova.

  1. Oglas za javni uvid
  2. PPPPN predela „Vršačke planine“ – tekstualni deo
  3. R1-Posebna namena prostora
  4. R1a-Posebna namena prostora područja posebne namene
  5. R2-Mreža naselja i infrastrukturni sistemi
  6. R3-1-Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara
  7. R3-2-Prirodni resursi i zaštita životne sredine
  8. R4-Karta sprovođenja
  9. Izveštaj o strateškoj procena uticaja PPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu – tekstualni deo
  10. Izveštaj o strateškoj procena uticaja PPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu – grafički deo