Potpisani ugovori o sufinansiranju izrade planske dokumentacije

Nakon sprovedenog javnog konkursa za dodelu bespovratnih novčanih srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu danas su potpisani Ugovori o sufinansiranju izrade planske dokumentacije.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara, Svetlana Kilibarda, primila je predstavnike opština Novi Kneževac, Irig, Bačka Palanka, Ruma, Pećinci, Kanjiža i Stara Pazova, i gradova Sombor, Kikinda, Subotica i Sremska Mitrovica, kojima su po osnovu sprovedenog javnog konkursa, namenski opredeljena sredstva za sufinansiranje izrade planske dokumentacije.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti stvaraju se uslovi da se završe poslovi na izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Novi Kneževac  u opštini Novi Kneževac, naselja Bašaid  na teritoriji Grada Kikinda,  kao i prostorne celine 1 u centralnom delu  Grada Sremska Mitrovica. Završiće se i planovi detaljne regulacije: centra u Vrdniku, bloka 50 u Bačkoj Palanci, dela bloka u radnoj zoni u Rumi,  proširenja kapaciteta postojeće deponije Rančevo u Gradu Somboru, turističko-sportsko-rekreacionog kompleksa u Oromu na teritoriji opštine Kanjiža, i drugi. 

Tradicionalno, već duži niz godina, u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja prostora, razvoja naseljenih mesta a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije, turizma i drugih privrednih grana,  a ceneći probleme koje lokalne samouprave imaju sa svojim budžetima, ovaj sekretarijat pored stručne pruža i finansijsku pomoć opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

*Konkurs je sproveden u periodu od 11.03.2019. do 11.04.2019. godine, Odluka o dodeli sredstava objavljena je 25.04.2019.godine.