Potpisan Protokol o saradnji u vezi s realizacijom Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodiniˮ

Dana 28. januara 2020. godine u Skupštini autonomne Pokrajine Vojvodine, potpisan je Protokol o saradnji u vezi s realizacijom Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Pre jedanaest godina, Program pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ pokrenuli su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine, sa ciljem da se podigne svest i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini u vaspitno-obrazovnim ustanovama i lokalnim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine. Pored toga, on doprinosi da deca i učenici budu prepoznati kao ključni činioci promena i kao snaga budućnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Danas u Programu učestvuje čak pet sekretarijata pokrajinske vlade (PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, PS za urbanizam i zaštitu životne sredine, PS za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo), Grad Novi Sad, JMU „Radio-televizija Vojvodine“, JP „Vojvodinašumeˮ, Lafarge Beočinska fabrika cementa, Svetska organizacija za zaštitu prirode – WWF, udruženje „Čepom do osmehaˮ, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pokret gorana Vojvodine i Pokret gorana Sremska Mitrovica, RECAN – fond za reciklažu limenki, kao i Retro digital agency d.o.o. – Kreativna marketinška digitalna agencija.

Protokol o saradnji potpisalo je svih 16 partnera na Programu, a njegovim potpisivanjem planira se nastavak započete saradnje koja će doprineti još intenzivnijoj edukaciji u oblasti zaštite životne sredine u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Potpisnici sporazuma su saglasni sa uspostavljanjem međusobne saradnje kako bi se obezbedili svi neophodni  uslovi za realizaciju Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

            U ovoj školskoj godini prijavilo se 128 vaspitno-obrazovnih ustanova, a kojim će biti obuhvaćena deca predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i deca sa smetnjama u razvoju.

U svom uvodnom obraćanju, podsekretarka pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Brankica Tabak, ukazala je na brojne činjenice koje ukazuju na trenutnu alarmantnu situaciju vezanu za životnu sredinu i istakla koliko su ovakvi programi važni. Izrazila je veliko zadovoljstvo što su svi potpisnici Protokola prepoznali važnost edukacije dece, njihovu snažnu energiju i volju da uče. Podsekretarka je napomenula da svi vaspitači i nastavni radnici, obrađivanjem aktivnosti po kriterijumima Javnog poziva znatno doprinose sagledavanju vrednosti prirode i zaštiti životne sredine.

  Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice napomenuo je da ovom akcijom dajemo doprinos ne samo u rešavanju problema zaštite životne sredin, već i stvaranju ekološke svesti kako kod dece, tako i kod odraslih. Planeta Zemlja nam je data na zajam od strane naših unuka i mi smo odgovorni da istu očuvanu vratimo njima.

Svi partneri su izrazili zadovoljstvo što su deo ovog Programa i što će u skladu sa svojim mogućnostima i znanjem doprineti njegovoj kvalitetnijoj i boljoj realizaciji.

Veliki doprinos svakako je činjenica da se od ove godine, kao partner, priključila i Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“, koja će aktivno izveštavati javnost o sprovođenju Programa.