Prezentacija infrastrukturnog projekta izrade deonice autoputa Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru

Novi Sad , 18. novembar 2016.

U organizaciji Razvojne agencije Srbije i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske održan je drugi po redu forum o privrednoj saradnji Republike Srbije i Republike Srpske. Privrednim povezivanjem Republike Srbije i Republike Srpske povećavaju se potencijali i jedne i druge republike.

Od posebnog značaja kako je istakao pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine, Vladimir Galić, jeste projekat izgradnje deonice autoputa Novi Sad-Ruma-Šabac sa tunelom kroz Frušku goru, poznatijeg pod nazivom „Fruškogorski koridor“. Zahvaljujući činjenici da je Vlada Republike Srbije još 2011. godine donela Uredbu kojom je utvrđen Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 (Novi Sad-Ruma-Šabac) i koridora državnog puta I reda br. 19 (Šabac-Loznica), stvoren je planski osnov za realizaciju ovog koridora.

Infrastrukturno povezivanje i intenziviranje razvoja pokrajine u ovoj oblasti jedan je od ključnih uslova bržeg ekonomskog razvoja Republike Srbije. U to ime pokrajinski sekretar je detaljnije upoznao prisutne sa stepenom izvršenja pojedinih aktivnosti i fazama realizacije ovog projekta.

„Koridor se prostire na sledeći način: od ukrštaja sa „kaćkom“ petljom, pruža se sve do ukrštaja sa koridorom „X“ – autoput E75, zatim prelazi novo planiranim preko Dunava, prolazi kroz manji tunel i dolazi do petlje na Mišeluku. Od ove petlje koridor se nastavlja po postojećoj trasi državnog puta broj 21, sve do podnožja Fruške Gore, a zatim planiranim tunelom prolazi kroz Frušku goru, obilazi naselja Irig, i Rumu pa sve do ukrštaja sa autoputem E70. Dalje, koridor se nastavlja izmenjenom trasom državnog puta broj 19, preko Šapca do Loznice sve do granice sa Republikom Srpskom“, naveo je Galić.

Deonica od ukrštaja sa „kaćkom“ petljom do ukrštaja sa koridorom E70, podeljena je u tri partije. Najveći deo obuhvaćen je Partijom „2“ – od podnožja Fruške gore do autoputa E70. Prostorni plan se u ovom delu direktno sprovodi, i u skladu sa njim, izrađena je određena tehnička dokumentacija i ishodovani su lokacijski uslovi za izgradnju. Idejni projekat dobio je saglasnost reviozione komisije Ministarstva Republike Srbije. U toku su dalje aktivnosti na ishodovanju građevinske dozvole.

„Izgradnjom tunela kroz NP Fruška gora, jednog od najznačajnijih planiranih objekata na koridoru, postojeći državni put br. 21 gubi tranzitnu ulogu ali ostaje u primeni i dobija turistički značaj. Izgradnjom tunela smanjuje se dužina puta za oko 4,5 km, poboljšavaju se bezbednosni elementi u saobraćaju i minimiziraju se nepovoljni uticaji na Nacionalni park “Fruška gora”(zagađenje vazduha i smanjenje buke)“, istakao je Galić. Naročito je značajno izmeštanje tranzita iz naselja Irig kroz koje svaki dan prolazi i do 9000 vozila od čega trećinu čine veliki transportni kamioni.

Partijama „1“ i „3“ obuhvaćene su deonice na administrativnom području Grada Novog Sada i za iste se završava planska dokumentacija. Kako to propisi nalažu, urađena je određena tehnička dokumentacija koja se implementira u plansku dokumentaciju. Nakon toga će se moći pristupiti ishodovanju potrebnih dozvola, izneo je Galić.

Pored boljeg povezivanja sa susedima – Republikom Srpskom, postižu se i drugi unutarregionalni efekti – poboljšanje pristupačnosti i povećanje konkurentnosti ovog područja (regionalne pozicije), saobraćajno rasterećenje urbanih područja (obilaznica oko Novog Sada, Iriga, Rume, Šapca i Loznice) uspostavljanje KVALITETNE saobraćajne infrastrukture i, takođe značajno, uklanjanje tranzita sa područja Nacionalnog parka „Fruška gora“ (izgradnja tunela) i smanjenje negativnog uticaja saobraćaja na zaštićeno prirodno dobro.

Skupu su prisustvovali predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, Predsednik Narodne skupštine Republike srpske Nedeljko Čubrilović, direktor Razvojne agencije Srbije Željko Sertić i drugi.

Prezentacija infrastrukturnog projekta izrade deonice autoputa Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru