Problematika ribljeg fonda akumulacionog jezera Čonoplja

Povodom dopisa koji je od Udruženja ribolovaca “Šaran” upućen Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u kome se ukazuje na problem neuobičajeno niskog nivoa voda akumulacionog jezera Čonoplja (u daljem tekstu: jezero), pri čemu je ukazana sumnja u veliki broj bunara koji se nalaze u široj okolini jezera.

Odmah po prijemu dopisa, pomoćnik pokrajinskog sekretara dr Ratko Bajčetić i savetnik za održivo korišćenje ribljeg fonda, Tatjana Radovanović zatražili su i sutradan, 22. 11. 2019. godine, održali sastanak sa predstavnicima JVP “Vode Vojvodine”, koji su korisnici ribolovne vode jezera.

Na sastanku je konstatovano da su nivoi vode značajno niži (za oko 1,6 m – 1,7 m) u odnosu na uobičajeno i željeno stanje, zbog čega su značajno smanjene površina i zapremina jezera, za šta su gotovo jedini razlog klimatske promene i značajno smanjenje godišnje sume padavina. Ove promene izražene su pogotovo u prethodne četiri godine, kada je godišnja suma padavina bila manja za 20 – 50% (220 – 410 mm) od proseka (oko 550 mm). U dopisu pominjani uticaj okolnih bunara postoji, kako je na sastanku rečeno, ali on se u ukupnom smanjenju nivoa jezera može računati maksimalno na 3-4 cm.

Problem snabdevanja jezera vodom biće trajno rešen izgradnjom podsistema „Telečka“ u okviru generalnog rešenja snabdevanja vodom severne Bačke, odnosno dovođenjem vode iz Hidrosistema DTD. U toku je izrada Idejnog projekta podsistema, a završetak izgradnje očekuje se u narednih nekoliko godina.

Inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine utvrdio je dobru kondiciju i zdravstveno stanje ribe. Kao mera u slučaju daljeg značajnijeg opadanja nivoa jezera i pogoršanja kondicije ribljeg fonda jezera, naložena je mera translokacije ribljeg fonda u najbližu ribolovnu vodu.

Obilaskom terena, 25. 11.2019. godine, zabeležen je neznatan, ali ohrabrujući porast nivoa jezera za oko 5cm, što je rezultat padavina u poslednjih 4-5 dana. To daje nadu da, u slučaju očekivanih padavina za ovo doba godine mera translokacije neće biti potrebne. Svakako, korisnik ribolovnih voda se obavezao na konstantno kontrolisanje, ne samo nivoa voda, nego i kondicije ribljeg fonda, kao i na redovno izveštavanje Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine o bilo kakvim promenama. Obilasku terena i razmeni informacija, po pozivu pomoćnika sekretara, prisustvovali su i predstavnici Udruženja ribolovaca “Šaran” iz Čonoplje, kao zainteresovana strana.