Prostorni plan područja posebne namene predela „Vršačke planine“ („Sl. list APV“ broj 9/2021)

Prostorni plan područja posebne namene predela „Vršačke planine“-tekst
– R1. – “Posebna namena prostora”
R1a. – “Posebna namena prostora područja posebne namene“
– R2. – “Mreža naselja i infrastrukturni sistemi“
R3.1. – “Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara”
R3.2. – “Prirodni resursi i zaštita životne sredine”
R4. – “Karta sprovođenja”
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredine – tekst
Grafički prilog – SPU
Odluka o donošenju PPPPN predela „Vršačke planine“ („Sl. list APV“ broj 9/2021)