Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ („Službeni list APV“ broj 8/19)

Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ („Službeni list APV“ broj 8/19)

  1. PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“
  2. R1 – Posebna namena prostora
  3. R2 – Infrastrukturni sistemi
  4. R3 – Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara
  5. R4 – Karta sprovođenja
  6. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ na životnu sredinu
  7. K1 – Potencijalno negativne zone uticaja na životnu sredinu sa merama zaštite
  8. „Službeni list APV“ 8/19