Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV“ broj 60/18 i 2/19)

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije („Službeni list APV“ broj 60/18 i 2/19)

 1. PPPPN infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije (tekst plana)
 2. 0 – Pregledna karta prostora
 3. R1 -Posebna namena prostora
 4. R2-1 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 5. R2-2 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 6. R2-3 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 7. R2-4 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 8. R2-5 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 9. R2-6 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 10. R2-7 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 11. R2-8 – Mreža naselja, infrastrukturni sistemi, prirodni resursi i zaštita prostora
 12. R3 – Sprovođenje prostornog plana
 13. Prilog 1 – Poprečni profil pristupne saobraćajnice kod GRČ
 14. Prilog 2 – Podužni profil pristupne saobraćajnice kod GRČ
 15. Prilog 3 – Poprečni i podužni profil ukrštanja državnog puta Ib reda broj 12 i magistralnog gasovoda
 16. Prilog 4 – Poprečni i podužni profil ukrštanja državnog puta IIa reda broj 119 i magistralnog gasovoda
 17. Prilog 5 – Karakteristični detalji ukrštanja gasovoda sa kanalom
 18. Prilog 9 – Detaljna regulacija glavnog razvodnog čvorišta „Futog“ sa pristupnim saobraćajnicama
 19. Prilog 10 – Detaljna regulacija glavne merno-regulacione stanice (GMRS)
 20. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu (tekst)
 21. K1 – Izvod iz plana višeg reda
 22. K2 – Postojeće stanje prostora na orto-foto snimku
 23. K3-1 – Izvod iz Prostornog plana
 24. K3-2 – Izvod iz Prostornog plana
 25. K3-3 – Izvod iz Prostornog plana
 26. K3-4 – Izvod iz Prostornog plana
 27. K3-5 – Izvod iz Prostornog plana
 28. K3-6 – Izvod iz Prostornog plana
 29. K3-7 – Izvod iz Prostornog plana
 30. K3-8 – Izvod iz Prostornog plana
 31. K4 – Inženjersko geološka karta prostora
 32. K5 – Pedološka karta porostora
 33. „Službeni list APV“ 2/19
 34. „Službeni list APV“ 60/18