Javni uvid u Nacrt PPPPN državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 25.10.2019. godine do 23.11.2019. godine.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ u sali na 5. spratu, ulica Železnička 6 u Novom Sadu, 14.11.2019. godine u 11:00 časova.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 23.11.2019. godine; ili preko nadležnih organa jedinica lokalne samouprave za poslove prostornog planiranja i urbanizma: Grada Novog Sada – Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove, Radnička 2, Novi Sad; Opštine Sremski Karlovci – Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građenje, Trg Branka Radičevića broj 1, Sremski Karlovci; Opštine Inđija – Odeljenje za urbanizam i komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana 1, Inđija, i Opštine Stara pazova – Odeljenje za urbanizam i građenje Svetosavska broj 11, Stara Pazova.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 25.11.2019. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u sali 1, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

Oglas za javni uvid

PPPPN državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom
R1-Pregledna karta
R2-Posebna namena prostora i sinhron plan-Legenda
R2-1-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-2-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-3-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-4-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-5-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-6-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-7-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-8-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-9-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-10-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-11-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-12-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-13-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-14-Posebna namena prostora i sinhron plan
R2-15-Posebna namena prostora i sinhron plan
R3-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima-Legenda
R3-1-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-2-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-3-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-4-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-5-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-6-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-7-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-8-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-9-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-10-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-11-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-12-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-13-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-14-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-15-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima
R3-Regulaciono nivelacioni plan sa analitičkim elementima-Poprečni profili
R4-Karta sprovođenja
Strateška procena uticaja PPPPN državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom na životnu sredinu
Grafički prikaz – Strateška procena uticaja PPPPN državnog puta IIa reda broj 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) sa detaljnom razradom na životnu sredinu