Radni sastanak u Direkciji Nacionalnog parka „Kiškunšag“ u okviru projekta PANNONSTEPPES

Kečkemet, 28-29.05.2019.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine na čelu sa Aleksandrom Andrićem, zamenikom pokrajinskog sekretara, prisustvovali su na radnom sastanku u Direkciji Nacionalnog parka „Kiškunšag“ u Mađarskoj, organizovanog u okviru projekta „Očuvanje ključnih životinjskih vrsta Panonskih stepa u pograničnom području Mađarske i Srbije“ (HUSRB/1602/12/0065, PANNONSTEPPES), koji se sprovodi preko Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Sastanak je održan u cilju da se sa predstavnicima Direkcije Nacionalnog parka „Kiškunšag“ – prekograničnog patnera na projektu – obave razgovori u vezi već sprovedenih projektnih aktivnosti i postignutih rezultata, kao i da se definišu naredni koraci u realizaciji projekta. Istom prilikom je organizovana poseta lokaliteta u Nacionalnom parku pod nazivom Rezervat biosfere „Kolon jezero“, na kojem je sproveden jedan od najuspešnijih projekata revitalizacije vodenih staništa u Mađarskoj. Razmotrena je ideja da se u cilju razvoja eko-turističkih sadržaja ovog područja, kao nastavak saradnje, te aktivnosti realizuju u okviru novog prekograničnog projekta kojim bi Pokrajinski sekretarijat i Nacionalni park mogli da apliciraju prilikom sledećeg poziva Interreg-IPA CBC programa Mađarska-Srbija.

Projekat PANNONSTEPPES ima za cilj da se realizaciom raznih zajedničkih aktivnosti projektnih partnera iz Mađarske i Srbije očuvaju dve ključne životinjske vrste, i to kroz očuvanje njihovih staništa, panonskih stepa što će značajno doprineti obezbeđivanju boljeg statusa zaštite još preostalih fragmenata panonskih stepa o obe zemlje. U fokusu projektnih aktivnosti u Srbiji je očuvanje populacije velike droplje (Otis tarda), unutar Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, dok se u Mađarskoj pažnja posvećuje unapređenju staništa stepske šarke (Vipera ursinii rakosiensis) unutar Nacionalnog parka „Kiškunšag“.

Vodeći korisnik projekta je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, a partneri su Nacionalni park „Kiškunšag“ (prekogranični partner u Mađarskoj), Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Lovačko udruženje “Perjanica”. Realizuje se u periodu od 15. januara 2018. do 14 jula 2019. godine. Ukupan budžet projekta je 287.039,93 evra, od čega sredstva Evropske unije (IPA) iznose 243.983,93 evra, dok su preostala sredstva obezbeđena iz pokrajinskog budžeta vlade AP Vojvodine.