Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 22.01.2020. godine do 05.02.2020. godine.

Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, biće izložen na rani javni uvid i dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti u:

  • U analagonom obliku u sedištu jedinica lokalne samouprave, Grada Kikinda, opština Novi Kneževac i Čoka, i na internet strani organa jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove prostornog planiranja i urbanizma;
  • u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) i u analognom obliku u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

Organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata pozivaju se da daju uslove, i druge podatke od značaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, i da iste dostave u toku trajanja ranog javnog uvida na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida.

  1. Oglas za rani javni uvid
  2. PPPPN SRP Pašnjaci velike droplje – MRJU
  3. R1 NAMENA – MRJU