Rani javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje.

RANI JAVNI UVID

u

MATERIJAL ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA(pravac BAJA)

SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE

Rani javni uvid će se održati u trajanju od 15 dana, u periodu od 10.10.2019. godine do 24.10.2019. godine.

               Oglas za rani javni uvid

  1. Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica – državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje