Skupština APV na 28.sednici održanoj 13.02.2019. donela tri Prostorna plana područja posebne namene

Na 28. sednici održanoj 13. februara 2019. Skupština APV je donela :

  1.  Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“,
  2.  Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“
  3.  Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica – Jazak – „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije.

 Razlozi za donošenje prostornih planova proističu iz strateških prioriteta u oblasti zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara i oblasti energetske infrastrukture, koji su utvrđeni Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije do 2010. godine do 2020. godine („Službeni glasnik  RS“ br 88/10) i Odlukom o donošenju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 22/11).

Nacionalni park „Fruška gora“ osnovan je 1960. godine. Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/2015) utvrđena je površina od 26.672 ha, granice i režim zaštite, ciljevi, vrednosti, upravljanje i održivo korišćenje. Područje Fruške gore sa manastirima kategorisano je kao nepokretno kulturno dobro – prostorno-kulturno istorijska celina od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju 26.11.1990. godine („Službeni glasnik RS“, broj 16/1990). Donošenjem Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“ stvoren je planski osnov za zaštitu Nacionalnog parka i definisanje aktivnosti u oblasti zaštite prirode, kulturnog nasleđa, uz stvaranje uslova za prostorni razvoj i razvoj turizma. Stvoreni su prostorni uslovi za usklađeno korišćenje prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodnih resursa i jedinstvenog karaktera predela.

Prostor fosilnog meandra reke Tise stavljen je pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode „Slano kopovo“, na osnovu Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ („Službeni glasnik RS“, broj 74/01) i svrstan je u I kategoriju kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Donošenjem Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Slano kopovo“ stvoren je planski osnov za očuvanje izuzetno vrednog prirodnog dobra i usaglašavanje potreba prostornog razvoja jedinica lokalne samouprave sa potrebama zaštite prirodnih vrednosti i predela.

Donošenjem Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica – Jazak – „Letenka“ sa elementima detaljne regulacije stvoren je planski osnov za izgradnju distributivnog gasovoda i omogućavanje efikasnog i kontinuiranog snabdevanja prirodnim gasom naselja Rivica i Jazak i turističkog lokaliteta „Letenka“, unapređujući kvalitet života stanovnika i stvarajući uslove za turistički razvoj, uz očuvanje životne sredine i prirodnih dobara.