Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata u lučkom području, za izgradnju javne saobraćajnice i za utvrđivanje javnog interesa za potrebe izgradnje kružne raskrsnice na DP Ib reda broj 20 u Sremskoj Mitrovici na katastarskim parcelama broj: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 i deo parcela broj: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 i 9095/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica

  1. Potvrda Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata u lučkom području, za izgradnju javne saobraćajnice i za utvrđivanje javnog interesa za potrebe izgradnje kružne raskrsnice na DP Ib reda broj 20 u Sremskoj Mitrovici na katastarskim parcelama broj: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 i deo parcela broj: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 i 9095/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica
  2. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata u lučkom području, za izgradnju javne saobraćajnice i za utvrđivanje javnog interesa za potrebe izgradnje kružne raskrsnice na DP Ib reda broj 20 u Sremskoj Mitrovici na katastarskim parcelama broj: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 i deo parcela broj: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 i 9095/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica