Urbanistički projekti

Urbanistički projekti

 1. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B, investitora „Green Miles Chemicals“ d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad
 2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci, investitora „Shemical Agrosava“ d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, Novi Beograd, 27.04.2020.
 3. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, 23.04.2020.
 4. Urbanistički projekat– urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok, investitora „Patent-CO” d.o.o., Vlade Ćetkovića 1a, Mišićevo, 01.04.2020.
 5. Urbanistički projekat podvožnjaka na pruzi Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) u Stepanovićevu, investitora Grad Novi Sad, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad, 6.1.2020.
 6. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MS 4 – GRČ Gospođinci na teritoriji opštine Žabalj (KO Žabalj), investitora JP „Srbijagas“, Narodnog fronta 12, Novi Sad, 30.12.2019.
 7. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonske razrade lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać, 29.11.2019.
 8. Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka, investitora „Basaid Wind“ d.o.o. Beograd, 22.11.2019.
 9. Urbanistički projekat poslovnog kompleksa objekata za skladištenje žitarica u Rumenki, investitora „RWA SRBIJA“ d.o.o., Beograd, 24.10.2019.
 10. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom-produktovodom na katastarskim parcelama 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci, investitora „Naftachem“ d.o.o., Vojvode Putnika 79, Sremska Kamenica, 30.09.2019.
 11. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na katastarskim parcelama 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica, u ulici Višnjevačka, u Sremskoj Mitrovici, investitora DOO „Metalfer Steel Mill“, Sremska Mitrovica
 12. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije, na katastarskoj parceli 12925/1 KO Zrenjanin I, naručioca „JP Elektroprivreda Srbije“, Ogranak „Panonske TE-TO“ Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 100, Novi Sad
 13. Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad, naručioca “Gebi” doo, Maršala Tita 46, Čantavir
 14. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: izgradnja poslovnog objekta (proizvodna hala sa skladištem i upravnim delom), maksimalne spratnosti P+1, na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, potes Seča, u Šidu, investitora „Thermowool“ d.o.o. Šid, Cara Dušana 17, Šid
 15. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd, izrađen i overen od strane „NORTH Engineering“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, istraživačko-razvojni rad i obradu podataka Subotica, Park Rajhl Ferenca broj 7, Subotica, broj tehničke dokumentacije EN-1658/UP iz juna 2020. godine
 16. Urbanistički projekat za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica: Horgoš-Batajnica, na km 110+500,00 u Novom Sadu na katastarskim parcelama 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 KO Novi Sad IV – I faza, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
 17. Urbanistički projekat dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu, investitora A.D. „IRMOVO“, Stepanovićevo
 18. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m3 na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug, investitora „Mistral-Komerc“ d.o.o. Temerin, ulica Novosadska b.b., Temerin
 19. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na katastarskoj parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok II-B, investitora Privrednog društva “Green Miles Chemical” d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad, obrađivača „Arhitektonski studio Nuova“ d.o.o. Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, 2/IX, Zrenjanin, broj tehničke dokumentacije UP-02-06-20 iz juna 2020. godine
 20. Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš, investitora JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad
 21. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd iz novembra 2020. godine
 22. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju objekta za obradu metala sa magacinom, objekta za pripremu proizvodnje i magacina repromaterijala u okviru postojećeg radnog kompleksa sa uređenjem prostora oko objekata (parking, manipulativne površine, saobraćajnice i zelene površine) na katastarskim parcelama broj 4278 i 4279 KO Čoka u Čoki, Vinogradi bb, investitora „Autoflex-livnica“ d.o.o. Čoka, Vinogradi bb, Čoka
 23. Urbanistički projekat sa arhitektonsko-urbanističkom razradom lokacije za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici na parcelama broj: 5979/2, 5851/1, 5844 i 9094/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica, investitora Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica
 24. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd
 25. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju objekata u lučkom području, za izgradnju javne saobraćajnice i za utvrđivanje javnog interesa za potrebe izgradnje kružne raskrsnice na DP Ib reda broj 20 u Sremskoj Mitrovici na katastarskim parcelama broj: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 i deo parcela broj: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 i 9095/1 KO Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica
 26. Urbanistički projekat za izgradnju Stanice za snabdevanje gorivom „Stara Pazova 3“ na katastarskim parcelama broj 3086/145, 3086/148 i 3086/191 KO Stara Pazova i delovima katastarskih parcela broj 3086/50, 3086/193 i 3086/196 KO Stara Pazova, investitora „Naftna industrija Srbije“ a.d., Narodnog fronta 12, Novi Sad
 27. Urbanistički projekat za izgradnju punkta za održavanje državnih puteva u zoni petlje Šimanovci na auto-putu E-70, na katastarskoj parceli 1714/1 k.o. Krnješevci
 28. Urbanistički projekat kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Karlovački drum u Petrovaradinu na parcelama 3495/1, 3495/3 i 3499/2 KO Petrovaradin, investitora „BLOCK ENERGY” d.o.o., Bulevara Zorana Đinđića 81/11, Novi Beograd, „KRYOGAS“ d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1, Beograd i „MIR PROMET“ d.o.o., Račkog 6, Petrovaradin
 29. „Urbanistički projekat za izgradnju kružne raskrsnice na katastarskim parcelama 1763, 1258, 4074 i 4518 KO Gložani i trokrake raskrsnice na katastarskim parcelama 1747, 1767/1, 4518 i 4004 KO Gložani, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd“
 30. Urbanistički projekat za izgradnju baze (punkta) za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje „Šid“, Opština Šid, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd
 31. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije na katastarskoj parceli 7946 KO Sremski Karlovci za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket) u Sremskim Karlovcima, investitora „Univerexport export-import“ d.o.o. Novi Sad, Sentandrejski put br. 165, Novi Sad
 32. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać
 33. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju dalekovoda 110 kV, priključnog razvodnog postrojenja 110 kV Zrenjanin i dva kablovska voda 110 kV u radnoj zoni Jugoistok II-B u Zrenjaninu, investitora „Elektromreža Srbije“ a.d. Beograd, Kneza Miloša 11, Beograd
 34. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju instalacije za prijem, skladištenje  i namešavanje etanola i ETBE-a, investitora „NIS“ a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad
 35. Urbanistički projekat za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta sa tehničkim pregledom motornih vozila spratnosti P+2/P+1/P+0 i interne stanice za snabdevanje gorivom sa nadstrešnicom na k.p. br. 1863/1 KO Krnješevci, investitora „Perić Trans Company“ preduzeće za trgovinu i drumski saobraćaj d.o.o. Beograd, Pante Tutundžića br. 2, Beograd
 36. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade katastarske parcele broj 4521 i 4525 KO Tovariševo u Tovariševu, za izgradnju farme za proizvodnju konzumnih jaja u avijarnom sistemu sa slobodnim ispustom na zelenu površinu, investitora „Animal commerce” d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a, Beograd
 37. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Bezdan“ između Republike Srbije i Republike Hrvatske na katastarskim parcelama broj 7886, 8135, 8136 i 8138 KO Bezdan, Grad Sombor, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd
 38. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Zrenjanin, investitora „Begej Water“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
 39. Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza „Šid“, Opština Šid, investitora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Kralja Milana 16, Beograd, 07.10.2021. godine