Urbanistički projekti

Urbanistički projekti

 1. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na kat. parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistiok II-B, investitora „Green Miles Chemicals“ d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad
 2. Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu poslovnih i pratećih objekata u kompleksu „Shemical Agrosava“ d.o.o. na katastarskim parcelama 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 k.o. Šimanovci, investitora „Shemical Agrosava“ d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, Novi Beograd, 27.04.2020.
 3. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd, 23.04.2020.
 4. Urbanistički projekat– urbanističko-arhitektonska razrada lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom 15 silosa kapaciteta 1.810 m3 na katastarskoj parceli broj 13868 KO Bajmok, investitora „Patent-CO” d.o.o., Vlade Ćetkovića 1a, Mišićevo, 01.04.2020.
 5. „Urbanistički projekat podvožnjaka na pruzi Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) u Stepanovićevu, investitora Grad Novi Sad, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad“,6.1.2020.
 6. „Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MS 4 – GRČ Gospođinci na teritoriji opštine Žabalj (KO Žabalj), investitora JP „Srbijagas“, Narodnog fronta 12, Novi Sad“, 30.12.2019.
 7. Urbanistički projekat – urbanističko-arhitektonske razrade lokacije – za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa na katastarskoj parceli broj 267 KO Kać, investitora „BMM“ d.o.o. Kać, Partizanska 101, Kać, 29.11.2019.
 8. Urbanistički projekat za kompleks transformatorske stanice za „Vetropark Bašaid“ 110/35(33) kV sa upravnom zgradom vetroparka, investitora „Basaid Wind“ d.o.o. Beograd“, 22.11.2019.
 9. „Urbanistički projekat poslovnog kompleksa objekata za skladištenje žitarica u Rumenki, investitora „RWA SRBIJA“ d.o.o., Beograd“ – 24.10.2019.
 10. „Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom-produktovodom na katastarskim parcelama 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci, investitora „Naftachem“ d.o.o., Vojvode Putnika 79, Sremska Kamenica“, 30.09.2019.
 11. „Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa valjaonice čelika za armiranje betona, na katastarskim parcelama 8184/1, 8190/2 i 9065/4 KO Sremska Mitrovica, u ulici Višnjevačka, u Sremskoj Mitrovici, investitora DOO „Metalfer Steel Mill“, Sremska Mitrovica“
 12. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije, na katastarskoj parceli 12925/1 KO Zrenjanin I, naručioca „JP Elektroprivreda Srbije“, Ogranak „Panonske TE-TO“ Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 100, Novi Sad“
 13. Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 6146/8 K.O. Bačka Topola – grad, naručioca “Gebi” doo, Maršala Tita 46, Čantavir
 14. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: izgradnja poslovnog objekta (proizvodna hala sa skladištem i upravnim delom), maksimalne spratnosti P+1, na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, potes Seča, u Šidu, investitora „Thermowool“ d.o.o. Šid, Cara Dušana 17, Šid
 15. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji, investitora „Toyo Tire Serbia“ d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11g, Novi Beograd, izrađen i overen od strane „NORTH Engineering“ d.o.o. za projektovanje, inženjering, istraživačko-razvojni rad i obradu podataka Subotica, Park Rajhl Ferenca broj 7, Subotica, broj tehničke dokumentacije EN-1658/UP iz juna 2020. godine
 16. Urbanistički projekat za izgradnju punkta zimske službe (baze) za održavanje infrastrukturnog koridora autoputa A1 (E-75), deonica: Horgoš-Batajnica, na km 110+500,00 u Novom Sadu na katastarskim parcelama 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 KO Novi Sad IV – I faza, investitora JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
 17. „Urbanistički projekat dela kompleksa „IRMOVO“ urbanističko – arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli broj 3306 k.o. Stepanovićevo u Stepanovićevu, investitora A.D. „IRMOVO“, Stepanovićevo“
 18. „Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa dogradnjom silosa kapaciteta Q= 8 x 4140 m3 na katastarskoj parceli broj 13101/6 KO Čurug, investitora „Mistral-Komerc“ d.o.o. Temerin, ulica Novosadska b.b., Temerin“
 19. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju fabrike za proizvodnju Tributil fosfata na katastarskoj parceli 15365/135 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok II-B, investitora Privrednog društva “Green Miles Chemical” d.o.o. Novi Sad, Ložionička 14/9, Novi Sad, obrađivača „Arhitektonski studio Nuova“ d.o.o. Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, 2/IX, Zrenjanin, broj tehničke dokumentacije UP-02-06-20 iz juna 2020. godine
 20. Urbanistički projekat za crpnu stanicu na km 0+030, internu saobraćajnicu u okviru CS sa priključkom na državni put Ib reda br. 13 i trafostanicu na kanalu Horgoš-Martonoš, investitora JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad
 21. “Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazova, Opština Stara Pazova, investitora „MTU maintenance Serbia“ d.o.o., Vladimira Popovića 6, Novi Beograd iz novembra 2020. godine”