Urbanistički projekat kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Karlovački drum u Petrovaradinu na parcelama 3495/1, 3495/3 i 3499/2 KO Petrovaradin, investitora „BLOCK ENERGY” d.o.o., Bulevara Zorana Đinđića 81/11, Novi Beograd, „KRYOGAS“ d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1, Beograd i „MIR PROMET“ d.o.o., Račkog 6, Petrovaradin

  1. Potvrda Urbanističkog projekta kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Karlovački drum u Petrovaradinu na parcelama 3495/1, 3495/3 i 3499/2 KO Petrovaradin;
  2. Urbanistički projekat kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Karlovački drum u Petrovaradinu na parcelama 3495/1, 3495/3 i 3499/2 KO Petrovaradin.