Biomonitoring

Naziv usluge:

Biomonitoring

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Pravni osnov

Pravilnik o kriterijumima za izdavanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i zaštite za njihovo očuvanje (Sl.glasnik RS, broj 35/2010); Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl. Glasnik RS, broj 5/2010).

Izveštaj o uslugama