Vođenje postupka proglašavanja zaštićenih područja na prostoru AP Vojvodine

Naziv usluge:

Vođenje postupka proglašavanja zaštićenih područja na prostoru AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 25. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US), član 41a. stav 3. Zakona o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi (Službeni list APV, broj 37/14)

Izveštaj o uslugama

  • Pokrajinska uredba o proglašenju Parka prirode “Rusanda” (“Sl. list APV”, br. 27/14)