Davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja zaštićenim područjem proglašenim aktom nadležnog organa AP Vojvodine

Naziv usluge:

Davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja zaštićenim područjem proglašenim aktom nadležnog organa AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 54. stav 4. Zakona o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), član 14. Pokrajinske uredbe o proglašenju zaštićenog područja (Sl. list APV, br. 27/14)

Izveštaj o uslugama

  • Izdate saglasnosti (stranica je u izradi)