Davanje saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim područjem koje je proglašeno aktom nadležnog organa AP Vojvodine

Naziv usluge:

Davanje saglasnosti na Plan upravljanja zaštićenim područjem koje je proglašeno aktom nadležnog organa AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 54. stav 3. Zakona o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), član 13. Pokrajinske uredbe o proglašenju Parka prirode Rusanda (Sl. list APV, br. 27/14)

Izveštaj o uslugama

  • Izdate saglasnosti (stranica je u pripremi)