Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjima na teritoriji AP Vojvodine

Naziv usluge:

Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjima na teritoriji AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 22. stav 1. tačka 1. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (Sl. list APV, broj 37/14), Član 17. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (Službeni glasnik RS, br. 128/2014).

Izveštaj o uslugama

  • Izdate saglasnosti (stranica je u izradi)