Izdavanje dozvola za selektivni ribolov

Naziv usluge:

Izdavanje dozvola za selektivni ribolov

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 31. stav 6. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (Službeni glasnik RS, br. 128/2014).

Izveštaj o uslugama

  • Izdate dozvole (stranica je u izradi)