Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine

Naziv usluge:

Konkurs za sufinansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013 i 142/2014), Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi (Sl. list APV, broj 37/14), Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu (Sl. list APV, broj 50/13 i 24/14-rebalans)

Izveštaj o uslugama

  • Izdate dozvole (stranica je u izradi)