Monitoring površinskih i podzemnih voda

Naziv usluge:

Monitoring površinskih i podzemnih voda

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Pravni osnov

Član 25. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (Sl.glasnik RS, 99/2009, 67/2012-Odluka US)

Izveštaj o uslugama