Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine

Naziv usluge:

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama