Usluga suzbijanja larvi komaraca na teritoriji APV

Naziv usluge:

Usluga suzbijanja larvi komaraca na teritoriji APV

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama