Obaveštavanje javnosti o stanju prirode i prirodnih vrednosti na području AP Vojvodine i o preduzimanju mera zaštite i očuvanja

Naziv usluge:

Obaveštavanje javnosti o stanju prirode i prirodnih vrednosti na području AP Vojvodine i o preduzimanju mera zaštite i očuvanja

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i biološke raznovrsnosti

Pravni osnov

Član 115. Zakona o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka)

Izveštaj o uslugama

  • Izdate saglasnosti (stranica je u izradi)