Ovlašćenje za vršenje ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji APV

Naziv usluge:

Ovlašćenje za vršenje ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji APV

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama

  • Lista 4 (u pripremi)