Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Naziv usluge:

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama