Ocena izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životni sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Naziv usluge:

Ocena izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životni sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Izveštaj o uslugama