Prikaz podataka u realnom vremenu iz Lokalne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Naziv usluge:

Prikaz podataka u realnom vremenu iz Lokalne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine

Izveštaj o uslugama