Sprovođenje postupaka izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada, ambalažnog otpada i integralne dozvole za otpad

Naziv usluge:

Sprovođenje postupaka izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada, ambalažnog otpada i integralne dozvole za otpad

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Opis

Dozvola je rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Gde i kako

Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili poštom na istu adresu

Pravni osnov

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, broj 36/09, 88/10), čl. 62 i 70

Originalni obrasci, neophodna dokumenta i takse

Rokovi i napomene

60 dana od dana prijema urednog zahteva

Kontakt osoba

  • Svetlana Marušić – diplomirani inženjer tehnologije, viši savetnik za čistiju proizvodnju
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    tel: +381 21 487 4735; faks: +381 21 456 238
  • Milana Gatarić – mlađi savetnik za čistiju proizvodnju i upravljanje otpadom
    e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs
    tel: +381 21 487 4640; faks: +381 21 456 238

Mesto gde je usluga navedena

Upravljanje otpadom – sekcija “Dozvole za upravljanje otpadom”

Izveštaj o uslugama

Korisni linkovi