Utvrđivanje uslova zaštite životne sredine pri planiranju prostora i izgradnji objekata

Naziv usluge:

Utvrđivanje uslova zaštite životne sredine pri planiranju prostora i izgradnji objekata

Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)

Sektor za čistiju proizvodnju, obnovljive izvore energije i održivi razvoj

Pravni osnov

Zakon o planiranju i izgradnji