Јавна презентација Материјала за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј

Žao nam je, ne postoji prevod na raspolaganju For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 20.06.2017. године, у Канцеларији за развој у пограничној области у Житишту, одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј. Тим поводом јавности је представљен материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде ППППН ревитализације Канала Бегеј, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

Основни разлог за израду и доношење овог Просторног плана је стварање услова за реализацију ревитализације Канала Бегеј, чиме ће се постићи квалитет воде у складу са европским стандардима, остваривање довољног протицаја којим би се обезбедила вода за пиће, индустрију, очување биодиверзитета на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј, а посебно уз Канал Бегеј, што подразумева обезбеђење одговарајућих еколошких услова у поступку ревитализације овог канала.

Подручје обухваћено прелиминарном границом ППППН ревитализације Канала Бегеј обухвата део територије Општине Житиште: катастарске општине Житиште, Бегејци, Нови Итебеј, Српски Итебеји Међа и Града Зрењанина: катастарске општине Јанков Мост и Клек.

Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

ППППН ревитализације Канала Бегеј се ствара плански основ за његово директно спровођење издавањем локацијских услова и садржаће регулациону разраду за саобраћајницу на насипу (радно-инспекциона и бициклистичка стаза) и локација за изградњу касета за депоновање муља. ППППН ревитализације Канала Бегеј је основ за формирање грађевинских парцела за јавну намену, решавање својинских односа, даљу израду техничке документације и прибављање дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од  16.06.2017.  до 30.06.2017. године. Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј доступан је на увид заинтересованој јавности:

  • у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма, 
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:

 www.ekourb.vojvodina.gov.rs/документа/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-просторног-плана-подручја-посебне-намене-0

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.