Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN Parka prirode „Jegrička“

U petak, 16.06.2017. godine u zgradi Skupštine opštine Srbobran održana je javna prezentacija Matrijala za izradu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ u okviru zakonom propisane procedure ranog javnog uvida, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada.

Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana, od 09.06.2017. do 23.06.2017. godine. Materijal za izradu PPPPN revitalizacije Kanala Begej dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti:

– u digitalnom obliku, u prostorijama organa jedinice lokalne samouprave nadležnoj za poslove prostornog planiranja i urbanizma,

– u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/ .

Osnovni razlog za izradu i donošenje Prostornog plana proizilazi iz potrebe realizacije strateških prioriteta u oblasti zaštite predela, uređenja i unapređenja prirodnih dobara, koji su utvrđeni Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 88/10) i Regionalnim prostornim planom Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 22/11). Prostor koji je obuhvaćen Prostornim planom, zahteva posebne režime zaštite, organizacije, uređenja i korišćenja, zbog prirodnih, predeonih i ambijentalnih vrednosti.

Područje obuhvaćeno preliminarnom granicom Prostornog plana obuhvata deo teritorije Opštine Žabalj: katastarske opštine Čurug, Gospođinci i Žabalj, Opštine Bačka Palanka: katastarska opštine Despotovo, Opštine Vrbas: katastarske opštine Savino Selo, Ravno Selo, Zmajevo, Opštine Temerin: katastarske opštine Sirig, Temerin i Opštine Srbobran: katastarska opštine: Nadalj 1.

U uvodnoj reči, Svetlana Kilibarda, v. d. pomoćnice pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine obratila se prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnici obrađivača, odgovorni planeri Svjetlana Reko, dipl. inž. arh. i mr Vladimir Pihler, dipl. inž. arh. predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.

Materijal za izradu Prostornog plana prezentovao je izvode iz planske dokumentacije višeg reda, opis postojećeg stanja, način korišćenja prostora i osnovna ograničenja u prostoru, opšte ciljeve izrade plana, planiranu pretežnu namenu površina i očekivane efekte u pogledu unapređenja načina korišćenja prostora.

Zaštitom Parka prirode „Jegrička“ kroz izradu ovog planskog dokumenta, ostvaruje se opšti cilj očuvanja biološke raznovrsnosti. Time se obezbeđuje očuvanje jedinstvenog predela bačkog vodotoka i područja od kog zavisi opstanak vitalnijih populacija biljnih i životinjskih vrsta, kao i uvid u geomorfološku i hidrološku prošlost ovog dela Panonske nizije. Uloga vodotoka Jegričke, kao prirodnog prečistača vode, unaprediće se kroz izradu ovog planskog dokumenta, čime će se obezbediti funkcionalnost ekosistema vodotoka i njegovog okruženja,propisivanjem odgovarajućih mera zaštite, načina uređenja i korišćenja prostora, definisanjem pravila uređenja i građenja ovog specifičnog područja.

Organi, organizacije, javna preduzeća, ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora, pravna i fizička lica koji su korisnici prostora u obuhvatu Plana, pozvani su tom prilikom da dostave svoja mišljenja u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Opštinske uprave Žabalj, JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Opštinske uprave Srbobran, JKP Graditelj iz Srbobrana i drugih institucija. Posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta sa ciljem da se stvore uslovi za usklađeno i mudro korišćenje prirodnih dobara u okviru područja posebne namene kako bi se doprinelo zaštiti biodiverziteta, ugroženih prirodnih resursa i očuvanju predela.