Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN PIO „Karaš-Nera“

U sklopu zakonom propisane procedure ranog javnog uvida javnosti je prezentovan materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dana 15.08.2016. godine, u velikoj sali Opštine Bela Crkva, održana je javna prezentacija. Tim povodom javnosti je predstavljen reprezentativan materijal radi upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade Prostornog plana, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina i efektima planiranja.

Predeo „Karaš–Nera“, koji je predmet izrade ovog Prostornog plana, zbog izuzetnih prirodnih vrednosti i potrebe njihovog očuvanja, proglašen je Predelom izuzetnih odlika „Karaš–Nera“ II kategorije (u daljem tekstu: PIO „Karaš-Nera“) – Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ („Službeni list APV“,broj 14/15). Temeljne vrednosti koje su ovaj prostor opredelile je ekološki koridor međunarodnog značaja duž dolina reka Karaš i Nera.

Područje obuhvaćeno preliminarnom granicom Prostornog plana obuhvata deo teritorije opštine Bela Crkva, katastarske opštine Banatska Palanka 1, Banatska Palanka 2, Bela crkva, Vračev Gaj 1, Vračev Gaj 2, Grebenac, Dupljaja, Kajtasovo, Kusić 1 i Kusić 2.

Na području koje je obuhvaćeno okvirnom granicom Prostornog plana definisanom u Odluci o izradi, dat je predlog granice područja posebne namene kojom su obuhvaćene: celine „Karaš“, „Nera“ i „Mali pesak“, kao i druga prirodna dobra od značaja za očuvanje biodiverziteta u postupku valorizacije, i sve kategorije zemljišta za koje je pravila uređenja i građenja potrebno uskladiti sa merama zaštite prirodnih dobara. Konačna granica obuhvata Prostornog plana će biti utvrđena Nacrtom.

Materijal za izradu prostornog plana prezentovao je izvode iz planske dokumentacije višeg reda, opis postojećeg stanja, način korišćenja prostora i osnovna ograničenja u prostoru, opšte ciljeve izrade plana, planiranu pretežnu namenu površina i očekivane efekte u pogledu unapređenja načina korišćenja prostora.

Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana, od 08.08.2016.  do 22.08.2016. godine. Materijal za izradu Prostornog plana dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti:

  • u digitalnom obliku, u prostorijama organa jedinice lokalne samouprave nadležnoj za poslove prostornog planiranja i urbanizma, 
  • u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/dokumenta/rani-javni-uvid-u-materijal-za-izradu-prostornog-plana-područja-posebne-namene-predela

Organi, organizacije, javna preduzeća, ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora, pravna i fizička lica koji su korisnici prostora u obuhvatu Plana, pozvani su tom prilikom da dostave svoja mišljenja u pogledu  uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja  na životnu sredinu.