Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije

Irig, 11. decembar 2018.

U okviru javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, koji se realizuje u trajanju od 30 dana, od 28.11. do 28.12.2018. godine, u utorak, 11.12.2018. godine, u zgradi Opštine Irig, održana je javna prezentacija Prostornog plana. Javna prezentacija je organizovana od strane nosioca izrade Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, i obrađivača Plana, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi sad.

Prezentaciju je otvorila dr Sanja Simeunčević Radulović, dipl.inž.arh., savetnik za prostorno planiranje u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, koja je pozdravila prisutne i upoznala sa sprovedenom proceduri. Tokom prezentacije je odgovorni planer Olivera Senković, dipl.inž.arh., upoznao prisutne sa osnovnim podacima o Prostornom planu, povodom za izradu predmetnog prostornog plana, sprovedenim koracima izrade Prostornog plana, planskim rešenjem i načinom sprovođenja. Posle izlaganja su prisutni postavili pitanja o planiranoj trasi distributivnog gasovoda, na koja su odgovarali odgovorni planeri Olivera Senković i Milan Žižić, dipl.inž.maš.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Opštinske uprave Irig.

Razlozi za donošenje Prostornog plana proističu iz potrebe stvaranja planskog osnova za izgradnju distributivnog gasovoda i omogućavanje efikasnog i kontinuiranog snabdevanja prirodnim gasom naselja Rivica i Jazak i turističkog lokaliteta „Letenka“.

Na kraju javne prezentacije je istaknuta mogućnost svih pravnih i fizičkih lica da svoje primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica-Jazak-„Letenka“ sa elementima detaljne regulacije, kao i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, dostave na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, ili na adrese organa zaduženih za poslove urbanizma u Gradu Sremskoj Mitrovici i Opštinama Irig i Beočin, u toku trajanja javnog uvida, do 28.12.2018. godine. Javna sednica Komisije za javni uvid Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine održaće se 08.01.2019. godine u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, Novi Sad, sa početkom u 15 časova.