Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema

Sremska Mitrovica, 29. avgust 2019.

U okviru javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, koji se realizuje u trajanju od 30 dana, od 15.08. do 14.09.2019. godine, u četvrtak, 29.08.2019. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Sremska Mitrovica, održana je javna prezentacija Prostornog plana. Javna prezentacija je organizovana od strane nosioca izrade Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, i obrađivača Plana, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su  predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Sremske Mitrovice, Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Sremske Mitrovic, Opštinske uprave Pećinci, JKP „Puteva“ Pećinci, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pećinci, Regionalne razvojne agencije Srema, Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica i Geostatike d.o.o.

Prezentaciju je otvorila dr Sanja Simeunčević Radulović, dipl.inž.arh., savetnik za prostorno planiranje u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, koja se zahvalila Gradu Sremskoj Mitrovici na gostoprimstvu, pozdravila prisutne i upoznala sa sprovedenom procedurom. Tokom prezentacije su odgovorni planeri Jasna Lovrić, dipl.inž.arh., i Branko Milovanović, dipl.inž.melio., upoznali prisutne sa osnovnim podacima o Prostornom planu, povodom za izradu predmetnog prostornog plana, sprovedenim koracima izrade Prostornog plana, planskim rešenjem, pravilima građenja i načinom sprovođenja.

Posle izlaganja obrađivača, su predstavnici Regionalne razvojne agencije Srema pohvalili saradnju sa obrađivačem na izradi Prostornog plana i istakli značaj ovog Prostornog plana za buduću realizaciju sistema. Pomoćnik direktora JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“ Dragana Dunčić, dipl. prost. planer, je naglasila da će se donošenjem ovog Prostornog plana zaokružiti priča o korišćenju i zaštite voda u Sremu. Prisutni predstavnici institucija su izneli svoja iskustva na tretmanu otpadnih voda i postavili pitanja o načinu sprovođenja plana. Na pitanja su odgovarali odgovorni planeri.

Razlozi za donošenje Prostornog plana proističu iz potrebe stvaranja planskog osnova za izgradnju i funkcionisanje komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srema, čime se obezbeđuje održivo korišćenje prirodnih resursa i njihovo kvalitetno unapređenje u skladu sa principima održivog razvoja. Osnovni cilj je zaštita sliva reke Save u regionu Srema, prečišćavanjem otpadnih voda sa čitave teritorije ovog regiona, uz adekvatnu zaštitu izvorišta za vodosnabdevanje stanovništva.

Na kraju javne prezentacije je istaknuta mogućnost svih pravnih i fizičkih lica da svoje primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema, kao i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja toga plana na životnu sredinu, dostave na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, ili na adresu organa nadležnih za poslove prostornog planiranja i urbanizma u Gradu Sremska Mitrovica i Opštinama Irig, Ruma, Pećinci i Šid, u toku trajanja javnog uvida, do 14.09.2019. godine. Javna sednica Komisije za javni uvid Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine održaće se 26.09.2019. godine u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, Novi Sad, sa početkom u 15 časova.