Javna rasprava o dokumentima o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“

Kanjiža, 19. mart 2019.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 19.03.2019. godine, u velikoj sali Opštinske uprave Kanjiža organizovao javnu raspravu o dokumentima o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“. Dokumenti o zaštiti, o kojima je vođena javna rasprava su Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“, pripremljen od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao i Studija zaštite – Predlog za stavljanje pod zaštitu Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“, čiji je izrađivač Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Na javnoj raspravi učestvovali su predstavnici lokalne samouprave opštine Kanjiža, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“, članovi nekoliko nevladinih organizacija, kao i drugi zainteresovani iz lokalnih zajednica.

Područje Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ proglašava se kao zaštićeno područje od pokrajinskog značaja, odnosno II kategorije, koje obuhvata najveći kompleks slatinskih pašnjaka na desnoj obali Tise i najveću očuvanu prostornu celinu slatina u Bačkoj sa erozijom formiranim mikroreljefom i spektrom zaslanjenih staništa od slanih močvara do blago zaslanjene stepske vegetacije. Smešteno je na krajnjem severu Vojvodine u severoistočnom delu Bačke na teritoriji opštine Kanjiža i okruženo je naseljima Trešnjevac, Velebit, Male Pijace, Mali Pesak, Kanjiža i Zimonjić.