JAVNE NABAVKE 2021

JAVNE NABAVKE 2021

nalazе se na Portalu javnih nabavki

1.Usluga suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine

datum objave: 28.01.2021.


2. Preparati za suzbijanje komaraca na teritoriji AP Vojvodine

datum objave: 28.01.2021.


3. Monitoring polena u vazduhu na teritoriji APV

datum objave: 30.01.2021.


 4. Usluga –ispitivanje efikasnosti preparata za suzbijanje komaraca i monitoring komaraca

datum objave: 02.02.2021.


5. Usluga suzbijanja krpelja

datum objave: 03.02.2021


6. Monitoring i kontrola iksodidnih krpelja

datum objave: 05.2.2021.


7. Preparat za suzbijanje krpelja na bazi aktivne supstance lambda-cihalotrina

datum objave: 05.2.2021.


8. Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2021. godini – Monitoring nepoljoprivrednog zemljišta

datum objave: 13.2.2021.