JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  29.03.2021. godine do 27.04.2021. godine.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu tehničke dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

tekst konkursa

prijava