Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 17.06.2020. do 23.06.2020. godine.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti:

  • u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br.16, Novi Sad, u vremenu od 08-16 časova,
  • i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Informacije i obaveštenja o javnoj prezentaciji mogu se dobiti na telefon 021/456-851 i 021/487-4077, ili u kancelariji 55-prizemlje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u vremenu od 10-12 časova radnim danima u toku trajanja javne prezentacije, od ovlašćenih lica Sofije Šumarune, dipl.inž.arh. i Sanje Simeunčević Radulović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije mogu dostaviti na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 23.06.2020. godine.

1. Oglas o javnoj prezentaciji

2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 KO Inđija u Srbiji.