Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MS 4 – GRČ Gospođinci na teritoriji opštine Žabalj (KO Žabalj)

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 12.12.2019. do 18.12.2019. godine.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti:

  • u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br.16, Novi Sad, u vremenu od 08-16 časova,
  • i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Informacije i obaveštenja o javnoj prezentaciji mogu se dobiti na telefon 021/487-4077, ili u kancelariji 55-prizimlje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u vremenu od 10-12 časova radnim danima u toku trajanja javne prezentacije, od ovlašćenog lica Sanje Simeunčević Radulović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije mogu dostaviti u toku trajanja javne prezentacije na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 18.12.2019. godine.

Oglas za javnu prezentaciju

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu za izgradnju transportnog gasovoda MS 4 – GRČ Gospođinci na teritoriji opštine Žabalj (KO Žabalj)