Javni poziv za učešće u Programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2018/2019. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN-fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine raspisuju Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2018/2019. godinu.

Pravo učešća u Programu imaju sve (državno i privatno osnovane) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,  koje se prijave za učešće do srede, 31. oktobra 2018. godine

Ove školske godine obeležava se jubilej – 10 godina kontinuirane realizacije ovog Programa.